חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985
לתחילת העמוד

תוספת שניה

  • (סעיף 16(א1))


    1. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – איסור העסקת עובדים זרים שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"ב-1992 – 120 ימים.