חוק העבירות המינהליות - תוספת שניה

לתחילת העמוד תוספת שניה
  • (סעיף 16(א1))


    1. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – איסור העסקת עובדים זרים שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"ב-1992 – 120 ימים.