חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985
לתחילת העמוד

תוספת שלישית

  • (סעיף 17(א1))

     

    1. בוטל