חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

לתחילת העמוד תוספת שלישית
  • (סעיף 17(א1))

     

    1. בוטל