חוק האזרחים הותיקים - תיקונים בחוק

לתחילת העמוד תיקונים בחוק
 • תיקון מס' 2 (7 בינואר 1997) ס"ח 1607.
  תיקון מס' 3 (21 בינואר 1998) ס"ח 1647.
  תיקון מס' 4 (10 בינואר 2001) ס"ח 1772.
  תיקון (4 באפריל 2001) ס"ח 1786: דחיית תיקון 4 לינואר 2002.
  תיקון (1 ביוני 2003) ס"ח 1892: ביטול תיקון 4.
  תיקון מס' 5 (18 בינואר 2004) ס"ח 1919
  תיקון מס' 6 (18 בינואר 2004) ס"ח 1920
  תיקון מס' 7 (23 ביולי 2009) ס"ח 2203: סעיף 14
  תיקון מס' 8 (31 בדצמבר 2009) ס"ח 2220: הוספת סעיף 13א.
  תיקון מס' 9 (22 ביולי 2010) ס"ח 2250: סעיפים 1, 2, והוספת פרק ב'1 (סעיפים א-7ו).
  תיקון מס' 10 (29 ביולי 2010) ס"ח 2256: סעיף 13א.
  תיקון מס' 11 (28 במרץ 2011) ס"ח 2285: סעיף 1, והוספת סעיפים 15א, 15ב, תוספת ראשונה ותוספת שניה.
  תיקון מס' 12 (11 באוגוסט 2014) ס"ח 2471: סעיפים 1, 8 (ביטול), תוספת ראשונה.
  תיקון מס' 13 (17 במרץ 2016) ס"ח 2537: סעיף 16א, הוספת תוספת שלישית.
  תיקון מס' 14 (27 בפברואר 2017) ס"ח 2606: סעיף 13א.