חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים - הגדרות

 • חוק חדש (21 בדצמבר 2000) ס"ח 1765.
  תיקון מס' 1 (7 באפריל 2005) ס"ח 1995: בסעיפים 2, 3.
  תיקון מס' 2 (6 באפריל 2011) ס"ח 2293: סעיפים 3 ו-6.
  תיקון מס' 3 (15 ביולי 2014) ס"ח 2458: סעיף 3(א).
  תיקון מס' 4 (1 במרץ 2017) ס"ח 2608: סעיף 3.
  תיקון מס' 5 (8 ביוני 2017) ס"ח 2642: סעיפים 2 ו-3.

לתחילת העמוד 2. הגדרות
 • (א) בחוק זה -
  "כוחות הביטחון וההצלה" - צבא ההגנה לישראל, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, אגודת מגדן דוד אדום בישראל שהוקמה בחוק מגן דוד אדוום, התש"י-1950, הרשות הארצית לכבאות והצלה או גוף שנקבע בצו לפי סעיף 4(א)(8) לחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014;

   

  "מעמד אישי" - היות אדם רווק, נשוי, גרוש או אלמן;

  "מקום ציבורי" - כל מקום המיועד לשימוש הציבור, לרבות אתר תיירות, בית מלון, אכסניה, בית הארחה, גן ציבורי, מסעדה, בית קפה, אולם המשמש למופעי בידור ותרבות, מוזיאון, ספריה, דיסקוטק, אולם או מיתקן ספורט, בריכת שחיה, קניון, חנות, מוסך וכן מקום המציג שירותי תחבורה ציבורית;

  "שירות ציבורי" - שירותי תחבורה, תקשורת, אנרגיה, חינוך, תרבות, בידור, תיירות ושירותים פיננסיים, המיועדים לשימוש הציבור;

  "שירותים פיננסיים" - שירותי בנקאות, מתן אשראי וביטוח;

  "שירותי תחבורה" - אוטובוסים, רכבות, תובלה אווירית, אניות, שירותי הסעה והשכרת רכב.

  (ב) לענין סעיף זה, "ציבור" - ציבור בלתי מסוים; ואולם לא ייחשב מקום או שירות כמקום או שירות שאינם עומדים לשימוש הציבור בשל שלילת השימוש או הכניסה מחמת עילות ההפליה המנויות בסעיף 3.