פקודת התאונות ומחלות משלוח היד (הודעה) - כוחו של שר העבודה והרווחה להתקין תקנות

  • תיקון מס' 2 (11 באוגוסט 2016) ס"ח 2576: סעיף 5א (הוספה).
    תיקון מס' 3 (22 במרץ 2018) ס"ח 2713: סעיף 9א (הוספה).