חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959
לתחילת העמוד

תיקונים לחוק

 • תיקון (21 במרס 1991) ס"ח 1351.
  תיקון מספר 8 (28 בדצמבר 1994) ס"ח 1497.
  תיקון מספר 9 (10 בינואר 2000) ס"ח 1724.
  תיקון מספר 10 (10 בינואר 2000) ס"ח 1724.
  תיקון מספר 11 (4 באפריל 2001) ס"ח 1786.
  תיקון מספר 12 (21 במרס 2002) ס"ח 1837.
  תיקון מספר 13 (29 בדצמבר 2002) ס"ח 1882: ביטול סעיפים רבים.
  תיקון מספר 14 (6 בספטמבר 2004) ס"ח 1959.
  תיקון מספר 15 (21 באוגוסט 2005) ס"ח 2028 (בתוקף מ-17.2.06)
  תיקון מספר 16 (3 בינואר 2007) ס"ח 2077: סעיפים: 62, 65.
  תיקון מספר 17 (24 במרץ 2010) ס"ח 2238: סעיפים שונים.
  תיקון מספר 18 (6 בינואר 2011) ס"ח 2271: סעיפים 62, 63א, 66ב, 80.
  תיקון מספר 19 (19 בדצמבר 2011) ס"ח 2327: סעיפים שונים.
  תיקון מספר 20 (23 בינואר 2012) ס"ח 2334: סעיף 42.
  תיקון מס' 21 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: החלפת המונח מעביד.