חוק שירות התעסוקה - פרק שלישי 1: מדור התשלומים

לתחילת העמוד פרק שלישי 1: מדור התשלומים
לתחילת העמוד 61א. הגדרות - בוטל
לתחילת העמוד 61ב. תשלום גמול עבודה באמצעות מדור התשלומים - בוטל
לתחילת העמוד 61ג. תשלום שכר העבודה לעובד והעברת ניכויים - בוטל
לתחילת העמוד 61ד. דינים וחשבונות וקביעת תנאים והסדרים - בוטל
לתחילת העמוד 61ה. סייגים - בוטל
לתחילת העמוד 61ו. הרחבה - בוטל