חוק שירות התעסוקה - פרק חמישי: כספים

לתחילת העמוד פרק חמישי: כספים
לתחילת העמוד 70. הצעת תקציב
  • מינהלת השירות תכין, לתאריך שנקבע על ידי השר, הצעת תקציב הוצאות שנתי לשירות, ותגיש אותה למועצת השירות, והיא תעבירה בצירוף הערותיה והמלצותיה לשר.

לתחילת העמוד 71. אישור התקציב
  • השר יביא את תקציב ההוצאות כפי שהוצע או בשינויים, לאישור הכנסת, משניתן האישור ייחתם התקציב בידי השר ובידי מנהל השירות ויפורסם בדרך שיורה השר.

לתחילת העמוד 72. תקציב השירות מאוצר המדינה
  • הוצאות שירות התעסוקה לפי התקציב שאושר יכוסו מאוצר המדינה, ולא ידרוש השירות תשלום מהנזקקים לו.