חוק פיצויי פיטורים - תקנות פיצויי פיטורים (שיעורי פיצויי פיטורים לעובד בשכר), התשמ"ג-1983

לתחילת העמוד תקנות פיצויי פיטורים (שיעורי פיצויי פיטורים לעובד בשכר), התשמ"ג-1983
לתחילת העמוד 1. הגדלת שיעור פיצויי פיטורים לעובד בשכר
  • שיעור פיצויי הפיטורים לעובד בשכר יהיה לגבי תקופת עבודה שמיום תחילתן של תקנות אלה ואילך, שכר חודש אחד לכל שנת עבודה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה.

לתחילת העמוד 2. תחילה
  • תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ב באב התשמ"ג (1 באוגוסט 1983).