חוק עבודת הנוער - תקנות עבודת הנוער (עבודות מסוכנות לעניין בדיקות רפואיות), התשנ"ו-1996

לתחילת העמוד תקנות עבודת הנוער (עבודות מסוכנות לעניין בדיקות רפואיות), התשנ"ו-1996
לתחילת העמוד 1. עבודות מסוכנות
 • העבודות המפורטות להלן הן עבודות מסוכנות לענין הסעיפים 11(ב)(1) ו- 12(א)(1) לחוק:

  (1) טחינת קמח או גריסה במגרסה;

  (2) טיפול בעלי טבק, להוציא גידול, איסוף וייבוש שלא בחום מלאכותי;

  (3) כל עבודה הכרוכה בהימצאות במקום לייצור סיגרים וסיגריות, להוציא אריזתם שלא במקום הייצור;

  (4) כל עבודה במאפיה;

  (5) כל עבודה בבית דפוס;

  (6) הסקת דוד קיטור, השגחה על דוד קיטור, לרבות עזרה לאחראי על אחת העבודות האלה;

  (7) עבודות ציפוי במתכת;

  (8) ריתוך אוטוגני וחשמלי וכן חיתוך בחמצן או בגז אחר;

  (9) ליטוש יהלומים;

  (10) מיון עצמות בעלי חיים וקרניים והטיפול בהם;

  (11) כל עבודה הכרוכה בשהייה במעבדה מיקוביולוגית.

לתחילת העמוד 2. ביטול
 • תקנות עבודת הנוער (עבודות מסוכנות לצורך בדיקות רפואיות), התשי"ד-1954 בטלות.