חוק עבודת הנוער - תיקונים לחוק

לתחילת העמוד תיקונים לחוק
 • תיקון (19 ביולי 1995) ס"ח 1533: סעיפים 2א, 3, 5, 24.
  תיקון מספר 9 (16 ביולי 1998) ס"ח 1673: סעיפים רבים.
  תיקון מספר 10 (27 בדצמבר 2000) ס"ח 1768: סעיפים 33ו, 38א, תוספת.
  תיקון מספר 11 (6 בפברואר 2007) ס"ח 2081: סעיף 25.
  תיקון מספר 12 (16 באפריל 2008) ס"ח 2152: סעיף 25.
  תיקון מספר 13 (16 בדצמבר 2009) ס"ח 2218: סעיפים 20(ג), 22, 33א(2).
  תיקון מספר 14 (29 ביולי 2010) ס"ח 2255: סעיפים 2, 2א, 4, 28א, 33, 33ג.
  תיקון מספר 15 (5 ביולי 2012) ס"ח 2366: הוספת סעיף 29א.
  תיקון מספר 16 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: סעיפים רבים.
  תיקון מספר 17 (17 בדצמבר 2014) ס"ח 2484: תוספת.
  תיקון מספר 18 (7 באפריל 2016) ס"ח 2546: סעיפים רבים.
  תיקון מספר 19 (3 באפריל 2017) ס"ח 2628: סעיף 22א(ה)
  תיקון מס' 20 (12 במרץ 2018) ס"ח 2701: סעיף 25.
  תיקון מס' 21 (3 באוגוסט 2023) ס"ח 3084: סעיף 4א (הוספה), 29א, 33ד1 (הוספה), 33ב, 33ו, 38, 38א, תוספת, תוספת שניה (הוספה).