חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) - תיקונים לחוק

לתחילת העמוד תיקונים לחוק
 • תיקון מספר 9 (9 בינואר 1994) ס"ח 1445: סעיף 40(ב1).
  תיקון מספר 10 (11 באפריל 1995) ס"ח 1517: סעיף 40(ב1)(4).
  תיקון מספר 11 (31 בדצמבר 1997) ס"ח 1644: סעיף 11.
  תיקון מספר 12 (3 בדצמבר 2001) ס"ח 1812: סעיפים רבים.
  תיקון מספר 13 (3 באוגוסט 2003) ס"ח 1898: סעיפים 41א1, 45א.
  תיקון מספר 14 (11 ביולי 2004) ס"ח 1949: סעיף 41א.
  תיקון מספר 15 (18 בפברואר 2008) ס"ח 2134: סעיף 21.
  תיקון מספר 16 (16 באפריל 2008) ס"ח 2152: סעיף 41ג.
  תיקון מספר 17 (5 באוגוסט 2009) ס"ח 2207: סעיפים 20, 23, 41א.
  תיקון מס' 18 (28 ביולי 2016) ס"ח 2569: סעיף 4(ב).
  תיקון מס' 19 הורואת שעה (30 במאי 2024) ס"ח 3216: סעיפים 21, 23, 41א, 41א1, 41א2 (הוספה), 41ב, 45א