חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג -2013 - הודעת גוף ציבורי

  • חוק חדש (6 באוגוסט 2013) ס"ח 2406.


    שינוי התוספת לחוק (20 באפריל 2016) ק"ת 7651 תיקון התוספת.