חוק הזכות לעבודה בישיבה ובתנאים הולמים - זכות תביעה

 • חוק חדש (22 בפברואר 2007) ס"ח 2084.
  תיקון (16 בדצמבר 2009) ס"ח 2218: סעיף 5א.
  תיקון מס' 2 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: סעיפים רבים
  תיקון מס' 3 (3 באפריל 2017) ס"ח 2628: סעיפים רבים

לתחילת העמוד 5. זכות תביעה
 • תובענה בשל הפרת הוראות סעיפים 2 עד 3ב יכול שתוגש בידי –

  (1) העובד;

  (2) ארגון העובדים היציג באותו מקום עבודה, ובאין ארגון עובדים כאמור - ארגון העובדים היציג באותו ענף או ארגון עובדים שהעובד חבר בו;

  (3) ארגון העוסק בזכויות בעבודה, ובלבד שהעובד הסכים לכך.