חוק הזכות לעבודה בישיבה ובתנאים הולמים - התאמת בגד שהמאבטח מחויב בלבישתו

  • חוק חדש (22 בפברואר 2007) ס"ח 2084.
    תיקון (16 בדצמבר 2009) ס"ח 2218: סעיף 5א.
    תיקון מס' 2 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: סעיפים רבים
    תיקון מס' 3 (3 באפריל 2017) ס"ח 2628: סעיפים רבים

לתחילת העמוד 3ב. התאמת בגד שהמאבטח מחויב בלבישתו
  • מעסיק שמחויב מכוח דין, הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי או חוזה עבודה, לספק למאבטח שהוא עובדו בגד מסוים שהוא מחייבו ללבוש במהלך העבודה, יספק למאבטח בגד שמותאם לו ותואם באופן סביר את תנאי מזג האוויר שבהם הוא מועסק.