חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות - סמכות שיפוט

  • חוק חדש (17.5.2001) ספר החוקים 1788.
    תיקון (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: סעיפים רבים.