חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות - הודעה מוקדמת לפיטורים לעובד בשכר

 • חוק חדש (17.5.2001) ספר החוקים 1788.
  תיקון (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: סעיפים רבים.

לתחילת העמוד 4. הודעה מוקדמת לפיטורים לעובד בשכר
 • עובד בשכר זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן:

  (1) במהלך שנת עבודתו הראשונה - של יום אחד בשל כל חודש עבודה;

  (2) במהלך שנת עבודתו השניה - של 14 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה;

  (3) במהלך שנת עבודתו השלישית - של 21 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה;

  (4) לאחר שנת עבודתו השלישית- של חודש ימים.