חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות - הודעה מוקדמת לפיטורים לעובד במשכורת

  • חוק חדש (17.5.2001) ספר החוקים 1788.
    תיקון (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: סעיפים רבים.

לתחילת העמוד 3. הודעה מוקדמת לפיטורים לעובד במשכורת
  • עובד במשכורת זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן:

    (1) במהלך ששת חודשי עבודתו הראשונים - של יום אחד בשל כל חודש עבודה;

    (2) במהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו עד תום שנת עבודתו הראשונה - של 6 ימים, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה;

    (3) לאחר שנת עבודתו הראשונה - של חודש ימים.