חוק הגנת השכר - תיקונים לחוק

לתחילת העמוד תיקונים לחוק
 • תיקון מספר 18 (27 בינואר 1993) ס"ח 1410: סעיף 17א.
  תיקון מספר 19 (17 בנובמבר 1994) ס"ח 1487: סעיף 17א.
  תיקון מספר 20 (30 בינואר 2002) ס"ח 1827: סעיף 20, 28א.
  תיקון מספר 21 (29 בנובמבר 2002) ס"ח 1882: סעיף 8(א).
  תיקון מספר 22 (18 בינואר 2004) ס"ח 1920: סעיפים 6(א), 8(ו).
  תיקון מספר 23 (10 באוגוסט 2005) ס"ח 2024: סעיף 26.
  תיקון מספר 24 (6 ביולי 2008) ס"ח 2162: סעיפים 24, 25, 26.
  תיקון מספר 25 (10 באוגוסט 2009) ס"ח 2208: סעיף 25ב, 26ג.
  תיקון מספר 26 (2 במרס 2011) ס"ח 2279: תיקון התוספת.
  תיקון מספר 27 (31 ביולי 2012) ס"ח 2373: סעיפים 6, 8 והתוספת.
  תיקון מספר 28 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: סעיפים רבים.
  תיקון מספר 29 (15 במרץ 2018) ס"ח 2708: סעיף 19.
  תיקון מספר 30 (18 במרץ 2018) ס"ח 2710: סעיף 2.