חוק הגנה על עובדים בשעת חירום - צו הגנה על עובדים בשעת חירום (הארכת התקופה הקובעת), התשס"ו-2006

 • חוק חדש (2 באוגוסט 2006): ס"ח 2064
  תיקון  (26 ביוני 2007) ס"ח 2101: סעיפים רבים 
  תיקון  (26 ביוני 2008) ס"ח 2159: סעיפים רבים 
  תיקון מספר 2 (15 באוגוסט 2011) ס"ח 2313: סעיף 11
  תיקון מספר 3 (22 במאי 2014) ס"ח 2452: סעיפים 1, 2
  תיקון מס' 4 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: החלפת מונח מעביד.


   

לתחילת העמוד צו הגנה על עובדים בשעת חירום (הארכת התקופה הקובעת), התשס"ו-2006
לתחילת העמוד 1. הארכת התקופה הקובעת
 • התקופה הקובעת כהגדרתה בסעיף 12 לחוק מוארכת בזאת עד יום כ' באב התשס"ו (14 באוגוסט 2006).