חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) - תיקונים לחוק

לתחילת העמוד תיקונים לחוק
 • חוק חדש (22 ביולי 1993) ס"ח 1427.
  תיקון (28 ביולי 1994) ס"ח 1475: סעיף 1.
  תיקון מס' 2 (25 ביולי 1995) ס"ח 1534: סעיף 3א.
  תיקון מס' 3 (10 באפריל 1997) ס"ח 1621: סעיף 1, 1א.
  תיקון מס' 4 (12 ביוני 1998) ס"ח 1669: סעיף 1, 2.
  תיקון מס' 5 (4 באפריל 2001) ס"ח 1785: סעיף 1.
  תיקון מס' 6 (24 ביולי 2002) ס"ח 1859: סעיף 1, 1א.
  תיקון מס' 7 (26 ביוני 2007) ס"ח 2101: סעיפים רבים.
  תיקון מס' 8 (9 במרס 2008) ס"ח 2137: סעיף 1(ב).
  תיקון מס' 9 (23 ביולי 2009)ס"ח 2003: סעיף 1א(א).
  תיקון מס' 10 (9 בדצמבר 2013) ס"ח 2418: סעיפים 1ב, וג.
  תיקון מס' 11 (22 במאי 2014) ס"ח 2452: הורה עצמאי.
  תיקון מס' 12 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: סעיפים 1ב, 2, 3א.
  תיקון מס' 13 (1 במרץ 2016) ס"ח 2533: סעיף 1א.
  תיקון מס' 14 (6 במרץ 2016) ס"ח 2534: סעיף 1ג
  תיקון מס' 15 (16 באוגוסט 2016) ס"ח 2578: סעיף 1א1.