חוק גיל פרישה - פרק ג': הוראות מעבר

 • חוק חדש (18 בינואר 2005) ס"ח 1919.
  תיקון (11 באפריל 2005) ס"ח 1997: סעיף 33(ב).
  תיקון מס' 2 (10 באוגוסט 2005) ס"ח 2024: סעיף 2.
  תיקון מס' 3 (29 בדצמבר 2011) ס"ח 2328.
  תיקון מס' 4 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: סעיפים רבים.
  תיקון מס' 5 (29 בדצמבר 2016) ס"ח 2592: סעיפים 6(3), 9 ותוספת
  תיקון מס' 6 (יולי 2017) ס"ח ?: סעיפים 6(3), 9 ותוספת


   

לתחילת העמוד פרק ג': הוראות מעבר
לתחילת העמוד 6. גיל הפרישה - הוראות מעבר
 • על אף האמור בסעיף 3 -

  1. לגבי גבר שנולד עד חודש אפריל 1942, יהיה גיל הפרישה - הגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק א' בתוספת;
  2. לגבי אישה שנולדה עד חודש אפריל 1947, יהיה גיל הפרישה - הגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ב' בתוספת;
  3. לגבי אישה שנולדה בחודש מרס 1956 ואילך יהיה גיל הפרישה, בכפוף להוראות פרק ד' - הגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ב' בתוספת.
לתחילת העמוד 7. גיל פרישת חובה - הוראת מעבר
 • על אף האמור בסעיף 4, לגבי עובד או עובדת שנולדו עד חודש אפריל 1942 יהיה גיל פרישה חובה - הגיל הקבוע לגביהם, בהתאם לחודש לידתם, בחלק א' בתוספת.

לתחילת העמוד 8. גיל הפרישה המוקדמת - הוראת מעבר
 • על אף האמור בסעיף 5, לגבי אישה שנולדה עד חודש אפריל 1955, יהיה גיל הפרישה המוקדמת - הגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ג' בתוספת.