חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד - הוראת מעבר

  • חוק חדש (27 בפברואר 2012) ס"ח 2338.
    תיקון מס' 1 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: סעיפים רבים.