תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), תשל"ג-1973 - הסלמת מרץ 2012 - תוספת שנייה

 • הוראת שעה (14 ביוני 2012) ק"ת 7128: תקנות שונות והוספת תוספות שנייה ושלישית. בתוקף סמכותי לפי סעיפים 36(א) ו-65 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


    


   

לתחילת העמוד תוספת שנייה
 • תקנה 1 - ההגדרה "הוראה על סגירת מוסד חינוך" על ידי שירות ההתגוננות האזרחית

   

  1

  אופקים

  2

  אשדוד

  3

  אשקלון

  4

  באר טוביה

  5

  באר שבע

  6

  המועצה המקומית בני עי"ש

  7

  המועצה האזורית בני שמעון - לגבי היישוב שומריה - י"ז באדר התשע"ב    (11 במרס 2012) בלבד

  8

  המועצה האזורית ברנר - היישובים בניה וקידרון בלבד

  9

  גדרה

  10

  גדרות

  11

  גן יבנה

  12

  המועצה האזורית הר חברון - היישובים אשכולות, נגוהות, וסנסנה בלבד

  13

  חבל יבנה

  14

  המועצה האזורית חוף אשקלון (למעט היישובים: גברעם, זיקים, יד מרדכי, כרמיה, נתיב העשרה)

  15

  יבנה

  16

  המועצה האזורית יואב (היישובים בית גוברין, גלאון - לא התקיימו לימודים ביום י"ז באדר התשע"ב (11 במרס 2012) בלבד; היישוב בית ניר - לא התקיימו לימודים בימים י"ז וי"ח באדר התשע"ב (11 ו-12 במרס 2012))

  17

  להבים

  18

  לכיש

  19

  לקיה

  20

  מטה יהודה

  21

  מרחבים

  22

  נחל שורק

  23

  נתיבות

  24

  עומר

  25

  קרית גת

  26

  קרית מלאכי

  27

  רהט

  28

  רמת הנגב

  29

  שפיר