תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), תשל"ג-1973 - הסלמת מרץ 2012 - תוספת שלישית

 • הוראת שעה (14 ביוני 2012) ק"ת 7128: תקנות שונות והוספת תוספות שנייה ושלישית. בתוקף סמכותי לפי סעיפים 36(א) ו-65 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


    


   

לתחילת העמוד תוספת שלישית
 • תקנה 1 - ההגדרה "הוראה על סגירת מוסד חינוך" על ידי רשות מקומית

   כ' באדר התשע"ב (14 במרס 2012)

  כ"א באדר התשע"ב (15 במרס 2012)

   

   

  תראבין א-צאנע (יישוב)

  תראבין א-צאנע (יישוב)

  ברכיה

  אשדוד

  ניצן

  בית קמה

  ניצנים

  ניר גלים

  נתיבות

  אשקלון

  בית הגדי

  באר שבע

  מעגלים

  גבעות בר

  חבל יבנה

  חצרים

  גדרות

  ברכיה

                                

  ניצן

                                

  ניצנים

                                

  גת (קיבוץ)

                                

  כפר מנחם

                                

  גילת

                                

  מבועים

                                

  מסלול

                                

  נתיבות

                                

  עומר

                                

  קרית גת

                                

  קרית מלאכי

                                

  בית הגדי

                                

  מעגלים

                                

  חבל יבנה

                                

  גדרות