תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל"ג-1973 - הסלמת 2018 - תוספת שנייה

 • תיקון (22 בינואר 2019) ק"ת 8153: הוראת שעה מאי 2018 עד אפריל 2019
  תיקון (30 במאי 2019) ק"ת 8227: הארכת הוראת שעה עד סוף 2019  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 35, 36(א) ו-65 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

לתחילת העמוד תוספת שנייה
 • (תקנה 1 - ההגדרה "אזור מיוחד")

  רשימת הישובים הנכללים בתחום האזור המיוחד:

  אבשלום

  חוות השקמים

  עלומים

  אוהד

  חולית

  עמיעוז

  אור הנר

  כרם שלום

  פרי גן

  אורים

  מבטחים

  צאלים

  איבים

  מגן

  צוחר

  ארז

  מלילות

  רוחמה

  בארי

  מעגלים

  רעים

  בית הגדי

  מפלסים

  שדה אברהם

  בני נצרים

  נווה

  שדה ניצן

  ברור חיל

  ניר יצחק

  שדרות

  גבולות

  נירים

  שובה

  גבים

  נחל עוז

  שוקדה

  גבע

  ניר עוז

  שיבולים

  גברעם

  ניר עם

  שלומית

  גבעולים

  נתיב העשרה

  שרשרת

  דורות

  סופה

  תושיה

  דקל

  סעד

  תלמי אליהו

  זיקים

  עין הבשור

  תלמי יוסף

  זמרת

  עין השלושה

  תקומה

  זרועה

  מבקיעים

  יבול

  יד מרדכי

  יכיני

  ישע

  יתד

  יושביה

  כיסופים

  כפר מימון

  כפר עזה

  כרמיה