תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (הוראת שעה) - תוספת שניה

 • תיקון (1 באוגוסט 2006) ק"ת 6503: גרסה בתוקף מ-12 עד 31 ביולי 2006. תיקון (13 באוגוסט 2006) ק"ת 6509: גרסה בתוקף מ-12 עד 31 ביולי 2006. בתוקף סמכותי לפי סעיפים 36(א) ו-65 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

לתחילת העמוד תוספת שניה
 • (תקנה 1 - ההגדרה "אזור הגבלה") 

  חלק א'

  1 (5)

   

  חלק ב'

   

  צבע

  אזור

  הגדרה

  צהוב

  אזור 1

  יישובים סמוכים לגדר מיום ט"ז בתמוז התשס"ו  (12 ביולי 2006) עד יום ו' באב התשס"ו

          

                  

          

                  

   

  אדום

  אזור 2

  צפונית לכביש עכו-עמיעד כולל כרמיאל ובהמשך צפונית לכביש 91 החל מיום י"ז בתמוז התשס"ו(13 ביולי 2006) עד יום ו' באב התשס"ו  (31 ביולי 2006).

          

                  

          

                  

          

                  

  סגול

  אזור 3

  מתחם חיפה, קריות, נשר, טירת הכרמל ועכו מיום י"ז בתמוז התשס"ו (13 ביולי 2006) בשעה 20:00 עד יום ו' באב התשס"ו (31 ביולי 2006).

          

                  

          

                  

  כחול

  אזור 4

  טבריה וסובב כנרת (1 ק"מ היקפי לכנרת) מיום י"ט בתמוז התשס"ו (15 ביולי 2006) עד יום ו' באב התשס"ו (31 ביולי 2006).

          

                  

          

                  

  כתום

  אזור 5

  אזור תעשיה גליל תחתון, שטח שיפוט עיריית נצרת ונצרת עילית מיום כ' בתמוז התשס"ו (16 ביולי 2006) עד יום ו' באב התשס"ו (31 ביולי 2006).

          

                  

          

                  

  כתום

  אזור 6

  דרום רמת הגולן - בצפון כביש 91, בדרום צומת צמח, במזרח גבול סוריה ובמערב כביש 90 והחוף המזרחי של הכנרת מיום כ"ב בתמוז התשס"ו (18 ביולי 2006) עד יום ו' באב התשס"ו (31 ביולי 2006).

          

                  

          

                  

          

                  

          

                  

  ירוק

  אזור 7

  מהחותרים עד צומרת כנרת בדרום הכנרת מיום כ"א בתמוז התשס"ו (17 ביולי 2006) עד יום ו' באב התשס"ו (31 ביולי 2006).

          

                  

          

                  

  שחור

  אזור 8

  אזור עפולה ועפולה עילית (שטח מוניציפאלי) מיום כ"ג בתמוז השס"ו (19 ביולי 2006) עד יום כ"ד בתמוז התשס"ו (20 ביולי 2006), ומיום ה' באב התשס"ו (30 ביולי 2006) עד יום ו' באב התשס"ו (31 ביולי 2006).