תקנות מס ערך מוסף - צו מס ערך מוסף (תחילתו של החוק לגבי מוסד כספי), התשל"ו-1976

לתחילת העמוד צו מס ערך מוסף (תחילתו של החוק לגבי מוסד כספי), התשל"ו-1976
לתחילת העמוד 1. תחילת החוק
  • תחילתו של החוק לגבי מוסד כספי היא בתחילת שנת המס 1976, ולגבי מוסד כספי שהורשתה לו תקופת שומה מיוחדת לפי סעיף 7 לפקודת מס הכנסה - ביום כ"ח בטבת תשל"ו (1 בינואר 1976), או בתחילת תקופת השומה המיוחדת לשנת המס 1976, לפי המאוחר.

  • לצו זה ייקרא "צו מס ערך מוסף (תחילתו של החוק לגבי מוסד כספי), תשל"ו- 1976".