תקנות מס ערך מוסף - צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין), התשס"ה-2005

לתחילת העמוד צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין), התשס"ה-2005
לתחילת העמוד 1. שיעור המס
  • שיעור המס על עסקה בישראל ועל יבוא טובין יהיה 17% ממחיר העסקה או הטובין.

לתחילת העמוד 2. ביטול
  • צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין), התשנ"ג-1992 - בטל.

לתחילת העמוד 3. תחילה
  • תחילתו של צו זה ביום כ"ז באב התשס"ה (1 בספטמבר 2005).