תקנות מס ערך מוסף - צו המיסים (שינוי שיעור ריבית), התשמ"ט-1989

לתחילת העמוד צו המיסים (שינוי שיעור ריבית), התשמ"ט-1989
לתחילת העמוד 1. קביעת שיעור ריבית
  • שיעור הריבית בהגדרת "הפרשי הצמדה וריבית" בסעיף 159א לפקודה, בסעיף 93 לחוק מע"מ, בסעיף 1 לחוק מס שבח ובסעיף 1 לחוק מס רכוש הוא 6% לשנה

לתחילת העמוד 2. תחילה
  • תחילתו של סעיף 1 ביום כ"ח בסיון התשמ"ט (1 ביולי 1989).