תקנות מס ערך מוסף - חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 צו בדבר תחילתו של החוק

לתחילת העמוד חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 צו בדבר תחילתו של החוק
לתחילת העמוד 1. תחילה
  • תחילתו של החוק לגבי כל סוגי חייבי המס, למעט מוסד כספי, היא ביום ג' בתמוז תשל"ו (1 ביולי 1976).

  • לצו זה ייקרא "צו מס ערך מוסף (תחילתו של החוק), התשל"ו-1976".