תקנות מס ערך מוסף - הסמכת נציב מס הכנסה לענין מוסדות כספיים ומלכ"רים

לתחילת העמוד הסמכת נציב מס הכנסה לענין מוסדות כספיים ומלכ"רים
  • בתוקף סמכותי לפי סעיף 107(ב) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, אני מטיל בזה על נציב מס הכנסה את הנהלת המס לענין מוסדות כספיים ומוסדות ללא כוונת רווח.