תקנות מס ערך מוסף - הודעת מס ערך מוסף (תיאום סכומים), התשס"ב-2001

לתחילת העמוד הודעת מס ערך מוסף (תיאום סכומים), התשס"ב-2001
לתחילת העמוד 1. תיאום סכומים
  • עקב עליית המדד, הסכום הנקוב בתקנה 23(ג) לתקנות מס ערך מוסף הוא מיום י' בתמוז התשס"א (1 ביולי 2001) 13,977 שקלים חדשים, במקום 13,878 שקלים חדשים.