תקנות מס ערך מוסף
לתחילת העמוד

הודעת מס ערך מוסף (קביעת סכום לעניין סעיף 35 לחוק), התשס"ט-2009

לתחילת העמוד 1. קביעת סכום
  • הסכום לעניין הפטור לפי סעיף 35(א) לחוק הוא 160,000 שקלים חדשים.

לתחילת העמוד 2. תחילה
  • תחילתה של הודעה זו בשנת המס 2009.