תקנות מס ערך מוסף - הודעת מס ערך מוסף (קביעה בדבר תשלום במטבע חוץ לענין מס ערך מוסף בשיעור אפס), התשנ"א-1990

לתחילת העמוד הודעת מס ערך מוסף (קביעה בדבר תשלום במטבע חוץ לענין מס ערך מוסף בשיעור אפס), התשנ"א-1990
לתחילת העמוד 1. תשלום מפקדון סוכנות נסיעות
  • העברת מטבע חוץ מפקדון תושב (פמ"ח) של סוכנות נסיעות שמקורו בתשלומי תושב חוץ בתמורה לרכישת שירותי תיירות הניתנים בישראל, לפקדון במטבע חוץ של המוכר או נותן השירות לפי הענין, על פי הוראות היתר הפיקוח על המטבע, התשל"ח 1978, תיחשב כתשלום במטבע חוץ לצורך התקנה האמורה.

לתחילת העמוד 2. ביטול
  • הודעת מס ערך מוסף (קביעה בדבר תשלום במטבע חוץ לענין מס ערך מוסף בשיעור אפס), התש"ן-1990 - בטלה.

לתחילת העמוד 3. תחילה
  • תחילתה של הודעה זו ביום כ"ז בחשון התשנ"א (15 בנובמבר 1990).