תקנות מס הכנסה - תקנות מס הכנסה (ניכויים בשל דמי לינה או שכירת דירה באיזור פיתוח), התשל"ז-1977

לתחילת העמוד תקנות מס הכנסה (ניכויים בשל דמי לינה או שכירת דירה באיזור פיתוח), התשל"ז-1977
לתחילת העמוד 1. ניכוי בעד לינה או שכירת דירה
 • (א) סכומי הניכוי בעד לינה או שכירת דירה כאמור בסעיף 17(13)(א) לפקודה לא יעלו -

  1.  בעד הוצאות לינה ללילה - על סכום שמשרד התיירות קבע למלון בעל שלושה כוכבים לרבות המסים החלים על לינה זו;

  2.  בעד שכירת דירה - על הסכום לכל חודש בשנת המס כמפורט בתוספת.

  (ב) משך הניכוי לא יעלה על תקופה של שלוש שנים מיום שהחל הנישום לעבוד דרך קבע בשטח פיתוח, ובלבד שאם הפסיק את עבודתו כאמור למשך שנה לפחות והתחיל לעבוד מחדש בשטח פיתוח, יתחיל מנין תקופת הניכוי מחדש.

לתחילת העמוד 2. תחילה
 • תחילתן של תקנות אלה מיום י"ג בניסן התשל"ז (1 באפריל 1977).

 • לתקנות אלה ייקרא "תקנות מס הכנסה (ניכויים בשל דמי לינה או שכירת דירה באזור פיתוח), התשל"ז-1977".


  תוספת

  שנת המס

  הסכום בש"ח

  1981

  0.2

  1982

  2.25

  1983

  4.5

  1984

  6.3

  1985

  100

  1986

  290

  1987

  350

  1988

  400

  1989

  480

  1990

  570

  1991

  670

  1992

  740


  הסכום האמור יתואם בהתאם לאמור בסעיף 120ב לפקודה כאילו היה תקרת הכנסה ויעוגל לעשרה השקלים החדשים הקרובים.