תקנות מס הכנסה - קביעת מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות) (הוצאות אש"ל בארץ), התשמ"ג-1983

לתחילת העמוד קביעת מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות) (הוצאות אש"ל בארץ), התשמ"ג-1983
לתחילת העמוד 1. קביעת סכומי הוצאות האש"ל לגבי נישומים שהוכיחו הוצאותיהם באמצעות קבלות
 • בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(3) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), התשל"ב-1972, אני קובע שסכומי הוצאות האש"ל, לענין התקנה האמורה, שיותרו בניכוי בשנת מס פלונית, יהיו כדלקמן:

  ארוחה בתקופה

  ארוחת בוקר

  צהרים

  ערב

  30.11.84 - 1.9.84

  0.92

  1.7

  0.72

  31.12.84-1.12.84

  1.25

  2.85

  1

  31.3.85 - 1.1.85

  1.43

  3.25

  1.15

  1.4.85 ואילך

  2

  4

  1

לתחילת העמוד 2. קביעת סכומי הוצאות אש"ל לגבי נישומים שלא הוכיחו הוצאותיהם באמצעות קבלות
 • אם לא הגיש הנישום קבלות להוכחת הוצאותיו אך ניהל רישום לפי קביעת הנציב על פי תקנה 6 לתקנות העיקריות:

  בתקופה

  ארוחת בוקר

  ארוחת צהרים

  ארוחת ערב

  31.12.84-1.12.1984

  0.78

  2.19

  0.96

  31.3.85-1.1.85

  0.89

  2.5

  2

  1.4.85 ואילך

  1

  3

  1