תקנות מס הכנסה - צו מס הכנסה (סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דו"ח), התשמ"ג-1983

לתחילת העמוד צו מס הכנסה (סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דו"ח), התשמ"ג-1983
לתחילת העמוד 1. שינוי סכום ההכנסה לגבי קטין
 • סכום ההכנסה החייבת לענין סעיף 131(א)(3) לפקודה, יהיה כאמור בתוספת.

לתחילת העמוד 2. ביטול
 • צו מס הכנסה (סכום המחייב קטין בהגשת דו"ח), התשמ"ב-1981 - בטל.

לתחילת העמוד 3. תוספת
 • שנת מס

  הסכום בשקלים חדשים

  1981

  7.5

  1982

  16

  1983

  90

  1984

  700

  1985

  3,000

  1986

  3,500

  1987

  6,000

  1988

  8,000

  1989

  12,000

  1990

  15,000

  1991

  21,000

  1992

  23,000

  1993

  25,400

  1994

  30,500

  1995

  32,020

  1997

  37,340

  1998

  40,460

  1999

  43,700

  2000

  44,210

  2001

  44,460

  2002

  45,780

  2003

  50,417

  2004

  55,850

  2005

  58,470

  2006

  59,570

  2007

  59,900

  2008

  65,820

  2009

  69,580

  2010

  73,460

  2012

  77,720