תקנות מס הכנסה - צו מס הכנסה (זיכויים לתושבי האזור), התשנ"ה-1995

לתחילת העמוד צו מס הכנסה (זיכויים לתושבי האזור), התשנ"ה-1995
לתחילת העמוד 1. זיכויים לתושבי אזור
  • הוראת סעיפים 34, 36 ו-37 יחולו גם לגבי תושבי אזור שאינם אזרחים ישראליים, כאילו היו תושבי ישראל.