תקנות מס הכנסה
לתחילת העמוד

כללי מס הכנסה (קביעת ממוצע שנתי), התשנ"ג-1992

לתחילת העמוד 1. חישוב הממוצע
  • 1. חישוב הממוצע

    הממוצע השנתי של הסכומים לפי סעיף 120ב(ב) לפקודה, למעט סכום מענק עקב מוות או פרישה, יהיה הסכום השווה לסך כל הסכומים החודשיים המתואמים, כשהוא מחולק ב-12.

לתחילת העמוד 2. תחילה
  •  תחילתם של כללים אלה לגבי שנת המס 1992 ואילך.