תקנות מס הכנסה - הודעת מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התש"ף-2020

לתחילת העמוד הודעת מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התש"ף-2020
  • הודעה חדשה (1 בינואר 2020) ק"ת 8315

    בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(א)(3) לתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשמ"ה-1985 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

    1. בשנת 2020שיעור הריבית הקבוע בתקנה 2 לתקנות הוא 3.49%.