תקנות מס הכנסה - הודעת מס הכנסה (סכום התרומות למוסד ציבורי), התשס"ט-2008

לתחילת העמוד הודעת מס הכנסה (סכום התרומות למוסד ציבורי), התשס"ט-2008
לתחילת העמוד 1. סכום התרומות
  • עקב עליית המדד שפורסם בחודש אוגוסט 2010 לעומת המדד שפורסם בחודש אוגוסט 2009, יהיה סכום תקרת התרומות וסכום רצפת התרומות שבסעיף 46(א) לפקודה לגבי שנת המס 2010 כך שבמקום "300 שקלים חדשים" יבוא "310 שקלים חדשים" ובמקום "7,500,000 שקלים חדשים" יבוא "7,636,000 שקלים חדשים".