פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א-1961 - תיקונים לפקודה

לתחילת העמוד תיקונים לפקודה
 • תיקון מספר 88 (18 במרס 1992) ס"ח 1394: סעיף 46(ד).
  תיקון מספר 89 (17 במרס 1992) ס"ח 1394.
  תיקון מספר 92 (18 בפברואר 1993) ס"ח 1414.
  גמר תוקף לסעיף 24 בחוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה, התשמ"ו-1985
  (28 בפברואר 1993) תיקון סעיף 40.
  תיקון מספר 93 (26 במרס 1993) ס"ח 1417: סעיף 9(2) ו-46.
  תיקון מספר 94 (13 באוגוסט 1993) ס"ח 1431: סעיף 9.
  תיקון מספר 94 (27 באוגוסט 1993) ס"ח 1433: סעיף 103, 103טז, 105, 105א.
  תיקון מספר 96 (9 בינואר 1994) ס"ח 1445: סעיף 38, 39, 46, 46א, 121, 121א.
  תיקון טעות (12 במאי 1994) ס"ח 1463: סעיף 39.
  תיקון מספר 98 (28 באפריל 1994) ס"ח 1461: סעיף 9(27).
  תיקון מספר 99 (28 ביולי 1994) ס"ח 1475: סעיפים 33א, 40.
  תיקון מספר 101 (28 בדצמבר 1994) ס"ח 1497: סעיפים 3א, 48.
  תיקון לסעיפים 39,38 ו-66(ג) בהתאם לתקנות מס הכנסה (נקודות זיכוי נוספות).
  תיקון מספר 104 (6 ביולי 1995) ס"ח 1530: סעיף 121.
  תיקון מספר 105 (19 ביולי 1995) ס"ח 1533: סעיפים 44, 45.
  תיקון מספר 106 (10 באוגוסט 1995) ס"ח 1540: סעיפים 1, 9, 66, 121.
  תיקון מספר 107 (10 באוגוסט 1995) ס"ח 1540: סעיף 9(6ז).
  תיקון מספר 108 (8 בינואר 1996) ס"ח 1554: סעיפים 3, 9, 17, 32, 36א, 40, 47א, 58א, 64, 66, 120א.
  תיקון מספר 109 (8 בפברואר 1996) ס"ח 1560: סעיף 235.
  תיקון מספר 110 (15 בפברואר 1996) ס"ח 1561: סעיפים 9(6ח), 47א, 75א, ...
  תיקון טעות (10 בספטמבר 1996) ס"ח 1600: סעיף 64ב.
  תיקון מספר 112 (7 בינואר 1997) ס"ח 1607: סעיפים 33א, 47א, 120ב, 121.
  תיקון מספר 113 (9 באפריל 1997) ס"ח 1620: סעיף 75א.
  תיקון מספר 114 (17 ביולי 1997) ס"ח 1630: סעיפים רבים.
  תיקון מספר 115 (21 בינואר 1998) ס"ח 1648: סעיף 91(ד) ו-(ה).
  תיקון מספר 116 (16 בפברואר 1998) ס"ח 1655: סעיף 173ב, 175 190(א).
  תיקון מספר 118 (5 בנובמבר 1998) ס"ח 1690: סעיפים רבים.
  תיקון מספר 119 (30 בדצמבר 1998) ס"ח 1696: סעיף 9, 130, 131(א).
  תיקון (15 בפברואר 1999) ס"ח 1704: סעיף 120ב(ב) - הוראת שעה.
  תיקון מספר 120 (10 בינואר 2000) ס"ח 1724: סעיפים רבים.
  תיקון מספר 121 (4 באפריל 2000) ס"ח 1733: הוספת סעיף 11א.
  תיקון מספר 122 (6 באוגוסט 2000) ס"ח 1749: הוספת סעיף 98א.
  תיקון מספר 123 (7 בדצמבר 2000) ס"ח 1760: סעיפים רבים.
  תיקון מספר 124 (27 בדצמבר 2000) ס"ח 1767: סעיף 46(א).
  תיקון הוראת שעה (27 בדצמבר 2000) ס"ח 1768: סעיף 66.
  תיקון מספר 125 - הוראת שעה (25 בפברואר 2001) ס"ח 1776: סעיף 11ב.
  תיקון (4 בינואר 2001) ק"ת 6074: סעיף 9(5)(א)(א).
  תיקון מספר 126 (4 באפריל 2001) ס"ח 1786: סעיף 11ב.
  תיקון מספר 127 (25 בנובמבר 2001) ס"ח 1811: סעיף 101(ג)
  תיקון מספר 128 (15 בינואר 2002) ס"ח 1823: סעיף 236א(א)
  תיקון מספר 129 (17 בפברואר 2002) ס"ח 1831: סעיף 2(2), 11ב.
  הוראת שעה (17 בפברואר 2002) ס"ח 1831: סעיף 11ב, 121(ב)(1).
  תיקון מספר 130 (24 במרס 2002) ס"ח 1838: סעיפים רבים.
  תיקון מספר 131 (19 במאי 2002) ס"ח 1842: סעיף 66.
  תיקון : סעיף 11ב.
  תיקון מספר 132 (4 באוגוסט 2002) ס"ח 1863: סעיפים רבים (הרפורמה).
  תיקון טעויות בתיקון 132 (16 בדצמבר 2002) ס"ח 1880: סעיפים רבים.
  תיקון לתיקון 132 (19 בדצמבר 2002) ס"ח 1881: סעיפים רבים.
  תיקון מספר 133 (29 בדצמבר 2002) ס"ח 1882: סעיף 9, 45, 48א.
  תיקון מספר 134 (1 ביוני 2003) ס"ח 1892: סעיפים רבים.
  תיקון מספר 135 (18 בינואר 2004) ס"ח 1919: סעיפים רבים.
  תיקון מספר 136 (18 בינואר 2004) ס"ח 1920: סעיפים 9א, 57, 239, 33א, 120ב
  תיקון מספר 137 (5 בפברואר 2004) ס"ח 1923: סעיף 121.
  תיקון מספר 138 (4 באפריל 2004) בתחולה מ-1 ביולי 2004.
  תיקון לתיקון 138 (30 ביוני 2004): שינוי תחולה, סעיפים 32(14), 45א(ד)
  תיקון מספר 139 (17 ביולי 2004): הוספה בסעיף 104ג (ה1).
  תיקון מספר 140 (11 ביולי 2004): סעיפים 121, 126.
  תיקון טעות (28 באוקטובר 2004): סעיפים 9(5), 93א.
  תיקון מספר 141 (2 בדצמבר 2004): סעיפים 1, 119א, 145ב, 215א.
  תיקון מספר 142 (30 בדצמבר 2004) ס"ח 1968: סעיפים רבים.
  תיקון מספר 143 (27 בינואר 2005): סעיפים 216ג, 236 - 236ט.
  תיקון מספר 144 (11 באפריל 2005): סעיפים 37, 38(א), 39, 40(ב)(1), 66(ג), 196(ג).
  תיקון מספר 145 (12 באפריל 2005): סעיפים רבים.
  תיקון מספר 146 (30 ביוני 2005): סעיף 11.
  תיקון מספר 147 (10 באוגוסט 2005) ס"ח 2023: סעיפים רבים.
  תיקון מספר 148 (10 באוגוסט 2005) ס"ח 2024: סעיפים רבים.
  תיקון מספר 149 (10 באוגוסט 2005) ס"ח 2024: סעיף 47ג.
  תיקון מספר 150 (12 במרס 2006) ס"ח 2054: סעיף 101א(א).
  תיקון מספר 151 (6 ביוני 2006) ס"ח 2057: סעיפים רבים.
  תיקון מספר 152 (28 בדצמבר 2006) ס"ח 2074: סעיף 1, 45א 47.
  תיקון מספר 153 (4 בינואר 2007) ס"ח 2076: 9א, 32, 45א, 47, 120א.
  תיקון מספר 154 (11 בינואר 2007) ס"ח 2077: סעיפים אחדים.
  תיקון מספר 155 (12 באפריל 2007) ס"ח 2087: 39א.
  תיקון מספר 156 (7 ביוני 2007) ס"ח 2097: 40ג, 40ה.
  תיקון מספר 157 (5 ביולי 2007) ס"ח 2102: 39א.
  הוראת שעה (8 באוגוסט 2007)ס"ח 2109: 11(א)(2), 3(ד'), תוספת ראשונה
  תיקון מספר 158 (19 באוגוסט 2007) ס"ח 2110: סעיף 125ג(א).
  תיקון מספר 159 (15 באוקטובר 2007) ס"ח 2112: סעיף 122.
  תיקון מספר 160 ( בדצמבר 2007) ס"ח 2122: סעיף 121.
  תיקון מספר 161 (27 בדצמבר 2007) ס"ח 2123
  תיקון מספר 163 (23 בינואר 2008) סעיפים רבים.
  תיקון מספר 164 (26 בפברואר 2008) סעיפים רבים.
  תיקון מספר 165 (11 ביוני 2008) סעיפים רבים.
  תיקון מספר 166 (29 ביוני 2008) ס"ח 2170: סעיף 9.
  תיקון מספר 167 (29 ביוני 2008) ס"ח 2170: סעיף 97.
  תיקון (5 באוגוסט 2008) ס"ח 2175: סעיף 131(4)
  תיקון מספר 168 (16 בספטמבר 2008) ס"ח 2184 סעיפים רבים.
  תיקון מספר 169 (31 בדצמבר 2008) ס"ח 2195 סעיפים: (15ד),97, 126א.
  תיקון מספר 170 (13 ביולי 2009) ס"ח 2202 סעיפים 32, 40, 66.
  תיקון מספר 171 (23 ביולי 2009) ס"ח 2203 סעיפים רבים.
  הוראת שעה (22 באוקטובר 2009) ס"ח 2212 סעיף 46(א).
  תיקון מספר 172 (26 בנובמבר 2009) ס"ח 2215 סעיף 32(16).
  תיקון מספר 173 (31 בדצמבר 2009) ס"ח 2220 סעיפים רבים.
  תיקון מספר 174 (4 בפברואר 2010) ס"ח 2225 סעיף 87א (הוספת פרק שביעי)
  תיקון מספר 175 (3 במרץ 2010) ס"ח 2232 סעיף 9(29)
  הוראת שעה (23 במרץ 2010) ס"ח 2236 סעיף 11(ב), התוספת הראשונה.
  תיקון מספר 176 (13 ביוני 2010) ס"ח 2242 סעיף 9.
  תיקון מספר 177 (14 ביולי 2010) ס"ח 2248 סעיף 7.
  תיקון מספר 178 (9 בנובמבר 2010) ס"ח 2258 סעיף 166.
  תיקון מספר 179 (6 בינואר 2011) ס"ח 2271 סעיפים 9, 32, 121.
  תיקון מספר 180 (12 בינואר 2011) ס"ח 2272: סעיף 35.
  תיקון מספר 181 (3 בינואר 2011) ס"ח 2722 סעיף 35.
  תיקון מספר 182 (26 בינואר 2011) ס"ח 2723 סעיף 9(29).
  תיקון מספר 183 (10 במרץ 2011) ס"ח 2280 סעיף 47ג(ב).
  תיקון מספר 184 (10 באפריל 2011) ס"ח 2295 סעיפים 3 ו-17.
  תיקון מספר 185 (11 באוגוסט 2011) ס"ח 2312 סעיפים 3, 85א.
  תיקון מספר 186 (16 בנובמבר 2011) ס"ח 2321: סעיף 97.
  תיקון מספר 187 (6 בדצמבר 2011) ס"ח 2324: סעיפים שונים.
  הוראת שעה (6 בדצמבר 2011) ס"ח 2324: סעיף 91(ו).
  תיקון מספר 188 (12 בינואר 2012) ס"ח 2331: תיקון סעיף 87א וכותרת פרק 7.
  תיקון מספר 189 (14 במרץ 2012) ס"ח 2344: סעיף 40ג.
  תיקון מספר 190 (14 במאי 2012) ס"ח 2354: סעיפים שונים.
  תיקון מספר 191 (29 במאי 2012) ס"ח 2360: סעיף 9(2)(ב).
  תיקון מספר 192 (17 ביולי 2012) ס"ח 2368: סעיף 75יז.
  תיקון מספר 193 (31 ביולי 2012) ס"ח 2373: סעיף 140.
  תיקון מספר 194 (7 באוגוסט 2012) ס"ח 2379: סעיפים 46, חלק ו1, 120א, 120ב
  תיקון מספר 195 (13 באוגוסט 2012) ס"ח 2382: 120א, 121, 121ב.
  תיקון מספר 196 (15 בנובמבר 2012) ס"ח 2387: סעיף 9.
  תיקון מספר 197 (5 באוגוסט 2013) ס"ח 2405: סעיפים שונים.
  הוראת שעה (5 באוגוסט 2013) ס"ח 2405: סעיף 141א
  תיקון לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (31 בדצמבר 2013) ס"ח 2426: סעיף 121.
  תיקון מספר 198 (25 בדצמבר 2013) ס"ח 2422: סעיפים אחדים.
  תיקון מספר 199 (31 בדצמבר 2013) ס"ח 2426: סעיפים אחדים.
  תיקון מספר 200 (15 ביולי 2014) ס"ח 2458: סעיפים 193, 193א, 194.
  תיקון מספר 201 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: סעיף 1.
  תיקון מספר 202 (30 ביולי 2014) ס"ח 2463: סעיף 87א.
  תיקון מספר 203 (30 ביולי 2014) ס"ח 2463: סעיף 7(א)(4).
  תיקון מספר 204 (6 באוגוסט 2014): ס"ח 2466: סעיפים אחדים.
  תיקון מספר 205 (7 באוגוסט 2014) ס"ח 2467: סעיף 194א.
  תיקון מספר 206 (5 בנובמבר 2015) ס"ח 2507: סעיפים 1, 9, 9א.
  תיקון מספר 207 (26 בנובמבר 2015) ס"ח 2509: הוספת פרק רביעי.
  תיקון מספר 208 (30 בנובמבר 2015) ס"ח 2511 סעיפים 3(ג1), 17(15).   
  תיקון מספר 209 (30 בנובמבר 2015) ס"ח 2511 סעיפים 3(ה3), 32(14), 47
  תיקון מספר 210 (30 בנובמבר 2015) ס"ח 2511 סעיף 91(ד), 131ג (הוספה), 132, 135, 166, 188, 195, 195ד, 195ו (ביטול), 195ז, 195ח, 195ט, 240ב.
  תיקון מספר 211 (30 בנובמבר 2015) ס"ח 2511 סעיף 145(א)(2), 145א2,152(ג), 167(א)(2).
  תיקון מספר 212 (30 בנובמבר 2015) ס"ח 2511 סעיף 66(ג)
  תיקון מס' 213 (30 בנובמבר 2015) ס"ח 2511: סעיף 140א, 166.
  תיקון מספר 214 (9 בדצמבר 2015) ס"ח 2513: סעיף 11
  תיקון מספר 215 (9 בדצמבר 2015)ס"ח 2513: סעיף 131, 166, 161(ג1), 215א.
  תיקון מספר 216 (5 בינואר 2015) ס"ח 2521: סעיף 67ו, 126.
  תיקון מספר 217 (14 בינואר 2016) ס"ח 2523: סעיף 9(5)(ב).
  תיקון מספר 218 (6 במרץ 2016) ס"ח 2534: סעיף 9, סעיף 66ב (ביטול).
  תיקון מס' 219 (21 במרץ 2016) ס"ח 2539: סעיף 131.
  תיקון מספר 220 (28 במרץ 2016) ס"ח 2540: סעיפים 9, 92א (הוספה), 102.
  תיקון מס' 221 (6 באפריל 2016) ס"ח 2543: סעיף 103א.
  תיקון מס' 222 (7 באפריל 2016) ס"ח 2547: סעיף 64א2, 64א3, 64א4, 64א5, 64א7, 97.
  תיקון מס' 223 (7 באפריל 2016) ס"ח 2548: סעיף 131.
  תיקון מס' 224 (12 באפריל 2016) ס"ח 2552: סעיף 32, 141ב (הוספה).
  תיקון מס' 225 (7 ביוני 2016) ס"ח 2554: סעיף 1, 3, 9, 9א.
  תיקון מספר 226 (5 ביולי 2016) ס"ח 2560: סעיף 3א(ז).
  תיקון מס' 227 (14 ליוני 2016) ס"ח 2561: סעיפיפ 135ב-135ח (הוספה), 195י-195כד (הוספה), 214ב.
  תיקון מס' 228 (1 באוגוסט 2016) ס"ח 2570: סעיף 141א.
  תיקון מס' 229 (21 באוגוסט 2016) ס"ח 2582: סעיף 1.
  תיקון מס' 230 (29 בדצמבר 2016) ס"ח 2590: סעיף 9(2).
  תיקון מס' 231 (29 בדצמבר 2016) ס"ח 2592: סעיפי: 1, 3, 9, 9א, 17, 45א, 235.
  תיקון מספר 232 (29 בדצמבר 2016) ס"ח 2592: סעיפים 3(ה3), 9(7א), 9א, 120א.
  תיקון מס' 233 (29 בדצמבר 2016) ס"ח 2592: סעיף 9.
  תיקון מספר 234 (29 בדצמבר 2016) ס"ח 2592: סעיפים אחדים
  תיקון מספר 235 (29 בדצמבר 2016) ס"ח 2592: סעיפים 3, 62א (הוספה), 77.
  תיקון מספר 236 (29 בדצמבר 2016) ס"ח 2592: סעיפים 54, 55, 56, 57, 58, 58א, 60א (הוספה),60ב (הוספה), 61.
  תיקון מספר 237 (29 בדצמבר 2016) ס"ח 2592: סעיף 9.
  תיקון מספר 238 (10 בינואר 2017) ס"ח 2596: סעיפים 44, 45
  תיקון מספר 239 (27 בפברואר 2017) ס"ח 2606: סעיף 9.
  תיקון מספר 240 (5 באפריל 2017) ס"ח 3633: סעיפים 1, 63ד.
  תיקון מספר 241 (30 ביולי 2017) ס"ח 2651: סעיף 130א.
  תיקון מספר 242 (6 באוגוסט 2017) ס"ח 2656: סעיפים מרובים.
  תיקון מספר 243 (7 באוגוסט 2017) ס"ח 2662: סעיפים 2, 8, 125.
  הוראת שעה (6 באוגוסט 2017) ס"ח 2656: סעיף 11(ב)(3א)(ב)
  חוק מספר הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים - הוראת שעה), התשע"ז-2017 (16 במאי 2017) ס"ח 2638: סעיפים 40(ב), 66(ג)
  תיקון מספר 244 (28 בדצמבר 2017) ס"ח 2677: סעיפים 85, 145א (ביטול), 146.
  תיקון מספר 245 (17 בינואר 2018) ס"ח 2684: סעיפים 3, 64, 64א, 74א7ג.
  תיקון מס' 246 (3 במרץ 2018) ס"ח 2702: סעיף 158ב.
  תיקון מס' 247 (22 במרץ 2018) ס"ח 2713: סעיפים 40(ב), 66(ג).
  תיקון מס' 248 (26 ביולי 2018) ס"ח 2748: סעיף 9.
  תיקון מס' 249 (26 ביולי 2018) ס"ח 2748: סעיף 11.
  תיקון מס' 250 (13 בינואר 2019) ס"ח 2782: הוספת סעיף 135ה1.
  תיקון מס' 251 (16 ביוני 2020) ס"ח 2802: סעיף 235.
  תיקון מס' 252 הוראת שעה (21 ביולי 2020) ס"ח 2830: סעיף 135ג.
  תיקון מס' 253 הוראת שעה (29 ביולי 2020) ס"ח 2835: סעיף 16ג (הוספה).
  תיקון מס' 254 הוראת שעה (29 ביולי 2020) ס"ח 2835: סעיף 180.
  תיקון מס' 255 (29 ביולי 2020) ס"ח 2836: סעיך 235.
  תיקון מס' 256 (24 בנובמבר 2020) ס"ח 2870: סעיף 11.
  תיקון מס' 257 (15 בנובמבר 2021) ס"ח 2932: סעיף 9 וסעיף 37.
  תיקון מס' 258 (18 בנובמבר 2021) ס"ח 2933: סעיפים 64א2, 64א7א, 64א10א (הוספה) ו-85.
  תיקון מס' 259 (8 בפברואר 2022) ס"ח 2959: סעיף 9.
  תיקון מס' 260 (18 במאי 2022) ס"ח 2972: סעיף 40 ו-66.
  תיקון מס' 262 (5 ביולי 2022) ס"ח 2994: סעיף 35.
  חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק עבודה (הוראת שעה)(תיקון), (20 באפריל 2023) ס"ח 3039: סעיפים 40(ג), 66(ג)(4ד), 66(ג)(5א)
  תיקון מס' 263 (12 בפברואר 2023) ס"ח 3018: סעיף 141א ו-195ב.
  תיקון מס' 264 (31 במאי 2023) ס"ח 3045: סעיפים 64א2, 64א3 ו-122.
  תיקון מס' 265 (31 במאי 2023) ס"ח 3045: סעיפים 87ב עד 87ז (הוספה) וסעיף 134א.
  תיקון מס' 266 (31 במאי 2023) ס"ח 3045: סעיף 47א.
  תיקון מס' 267 (7 ביוני 202) ס"ח 3048: סעיפים 40 ו-66.
  תיקון מס' 268 (21 ביוני 2023) ס"ח 3052: סעיף 99.
  תיקון מס' 269 (7 בנובמבר 2023) ס"ח 3105: סעיף 9.
  תיקון מס' 270 (18 במרץ 2024) ס"ח 3180: סעיף 246 (הוספה).