פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א-1961 - תוספת ראשונה א' 1 (סעיף 196)

לתחילת העמוד תוספת ראשונה א' 1 (סעיף 196)
  • 1. טריטוריית מכס נפרדת של טיוואן, פנגו, קינמן ומטסו (separate customs territory of taiwan ,penghu ,kinmen and matsu).