פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א-1961
לתחילת העמוד

תוספת ראשונה א' (סעיף 75ג)

  • (1) foundation - לפי חוקי הולנד, ליכטנשטיין, פנמה, איי בהמה או האנטילים ההולנדים;

    (2) establishment - לפי חוקי ליכטנשטיין;

    (3) reg. trust - לפי חוקי ליכטנשטיין.