פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א-1961 - חלק ה3: בטל.

לתחילת העמוד חלק ה3: בטל.
לתחילת העמוד פרק ראשון: בטל.
 • 105יא. בטל.

  105יב. בטל.

   

  105יג. בטל.

  105יד. בטל.

  105טו. בטל.

  105טו. בטל.

  105טז. בטל.

  105יז. בטל.

  105יח. בטל.

  105יט. בטל.