חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) - תקנות סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (הארכת תחולת סעיף 5(ג) לחוק) התשע"ז-2017

לתחילת העמוד תקנות סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (הארכת תחולת סעיף 5(ג) לחוק) התשע"ז-2017
לתחילת העמוד 1. הארכה של תחולת סעיף 5(ג) לחוק
  • הוראות סעיף 11 לפקודת מס הכנסה, כנוסחן בסעיף 5(ג) לחוק, יחולו גם בשנות הכספים 2017 ו-2018.