חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) - צו סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ז-2007

לתחילת העמוד צו סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ז-2007
לתחילת העמוד 1. קביעת יישובים נוספים
 • לצורך ההגדרה "אזור קו עימות דרומי" שבסעיף 1 לחוק העיקרי, יראו כל אחד מאלה כיישוב שמתקיימים בו אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, ויחולו עליו הוראות החוק:

  (1) דורות;

  (2) ברור-חיל;

  (3) מבקיעים;

  (4) צוחר;

  (5) אוהד;

  (6) תלמי אליהו;

  (7) שדה ניצן.

 • הוראות צו זה יעמדו בתוקפן בתקופת התחולה של החוק, כפי שנקבעו בסעיף 7 לחוק או לפיו.