חוק אזור סחר חופשי באילת - תיקונים בחוק

לתחילת העמוד תיקונים בחוק
 • תיקון מספר 2 (9 בינואר 1994) ס"ח 1445: סעיף 1, 11.
  תיקון מס' 3 (21 במרץ 1996) ס"ח 1586: סעיפים 1, 5, ,6, 10, 11.
  תיקון (12 ביולי 2000) ס"ח 6044: שינוי התוספת השניה.
  תיקון מס' 4 (1 ביוני 2003) ס"ח 1892: סעיפים 11, 12.
  תיקון מספר 5 (11 באפריל 2005) ס"ח 1997: סעיף 1, 12.
  תיקון (11 במאי 2006) ק"ת 6484: התוספת השניה
  תיקון מספר 6 (30 בנובמבר 2011) ס"ח 2322: סעיף 11.
  תיקון מספר 7 ( 5 באוגוסט 2013) ס"ח 2405: סעיף 5 והוספת 8א ופרק ד'1.
  תיקון מספר 8 ( 10 במרס 2016) ס"ח 2536: סעיף 11.