חוק אזור סחר חופשי באילת - פרק ד'1: עונשין

לתחילת העמוד פרק ד'1: עונשין
לתחילת העמוד 13א. הצגת חשבונית מס בלי הטובין
  • עוסק או מוביל מטעמו שהציג חשבונית על מס בשיעור אפס בכניסה לאילת בלי שהיו עמו הטובין נושא החשבונית, בניגוד להוראות סעיף 5(ב), דינו - מאסר שנה או הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בפרק זה - חוק העונשין).

לתחילת העמוד 13ב. הוצאת טובין מאילת
  • עוסק או מוביל מטעמו שהעביר טובין שהוחל עליהם מס ערך מוסף בשיעור אפס, מאזור אילת למקום אחר בישראל, בלי שבידו מסמך המעיד על ביטול העסקה, בניגוד להוראות סעיף 8א, דינו - מאסר שנה או הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.